Aktuellt

Nyheter, artiklar och information från föreningen

Filmat hos föreningen!

Vi är minsann lite stolta att Åhléns valde att att filma sina reklamfilmer ”Alla länders land” hos oss på Snösätra Norra! I några av huvudrollerna ser vi ett par välbekanta kolonister.

SnosatraNorra_Materialforvaltare

Hej alla medlemmar!

Vi behöver ny/nya materialförvaltare!

Niclas kommer tyvärr inte att fortsätta på den posten.
Detta är nog den viktigaste uppgiften i hela föreningen.

 • Det är bra om du är någorlunda händig och t ex vet hur en trimmer fungerar.
 • Det är naturligtvis bra om du har bil, men biltransporter vid reparationer och inhandling kan du få hjälp med om du säger till i tid.
 • Ersättning utgår med ca 2 000 kr, att fördela mellan materialförvaltarna.
 • ”Huvudmaterialförvaltaren” fördelar arbetsuppgifterna i samråd med sina medhjälpare, helst två stycken.

ARBETSUPPGIFTER:

 • Se till att material finns hemma till arbetshelgerna. D v s brädor och spik, färg och penslar, samt verktyg för att kunna utföra de jobb som ska göras.
 • Hyra ut trimmer och jordfräs, och ev demonstrera dessa för nya användare. Se till att bensin finns hemma till dessa maskiner och till vår motorgräsklippare.
 • Räkna med en jourdag för uthyrning i veckan, förhoppningsvis finns fler materialförvaltare som kan hjälpa till att hyra ut. Det behövs lördag, söndag och någon kväll i veckan. Uthyrning beställs i förväg av medlem via SMS eller e-mail. Kontant betalning enligt taxa.
 • Lämna in trasiga maskiner för reparation.
 • Hjälpa till med påsättning/avstängning av vattnet höst och vår. Här finns också hjälp att tillgå.
 • Se till att kranar är hela och inte läcker. Vid behov tillkalla rörfirma. Vi hoppas få tag i en VA- kunnig bland medlemmarna.
 • Se till att ev överbliven färg förvaras frostfritt över vintern. Det finns medlemmar som har frostfria förråd.
 • Skruva fast toalettdörrarna slutet av oktober och ta bort låsen dit. Skruva upp dem och sätta tillbaka låsen ca 1 april.
 • Sätta de medlemmar i arbete som inte kan ställa upp på arbetshelgerna eller föredrar att göra sina 5 timmars arbetstid någon annan gång under sommaren.
 • T ex gräsklippning kring föreningshuset, trimning av berget eller gångar, lagning och målning av staket mm.
 • Täckning av outhyrda lotter med mycket ogräs. Här kan medlemmar vara med och göra sin arbetsplikt.

Hoppas någon känner sig manad. Det är svårt att få en förening att fungera utan att medlemmarna engagerar sig på något sätt.

Hör av dig även om du bara vill åtaga dig någon av uppgifterna ovan, t ex i stället för arbetsplikten.

Styrelsen

Årsmöte

Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening kallar alla sina medlemmar till

ÅRSMÖTE 
Torsdag 31 mars 2016 kl 18.00

I Högdalskyrkans samlingslokal vid bussarna och T-banan.
Kl 18:00 bjuder på macka och dricka, kaffe och kaka. Mötet börjar när alla är avprickade och kommit på plats.

Biobiljetter utlottas!
Glöm inte att boka tiden redan nu!

Motioner* ska vara styrelsen tillhanda senast den 19 mars och skickas till föreningens ordförande

Vivianne Lagerman
e-mail vivi.lagerman@gmail.com

*Motioner = dina förslag som kan påverka vad styrelsen och föreningen ska arbeta med nästa år. Tycker du det är svårt att skriva en motion – ring någon i styrelsen så hjälper vi dig.

Vill du hjälpa föreningen med någon av uppgifterna nedan blir vi jätteglada. Tänk efter till styrelsemötet.

Inför detta odlingsår behöver vi 2 medlemmar till i festkommittén och en till valberedningen. En odlingskunnig till Miljö- och Studiegruppen behövs. Framför allt behöver vi en materialförvaltare. (Se nyhetsbrev).

Valberedning: Birgitta Westberg, Evelyn Sundkvist & Anne-Lie Sjöberg

Kom gärna lite tidigare och hjälp festkommittén att förbereda mötet.
De saknar två av sina medlemmar.

Varmt välkomna!