Information från styrelsen

Information från styrelsen

Rutiner vid uppsägning

Observera att de nya kontrakten gäller 1 oktober till 31 september. Numera blir man alltså uppsagd före den sista augusti, eller så meddelar styrelsen att man väljer att inte förlänga kontraktet. En vanskött lott är skäl för uppsägning. Om odling inte är påbörjad på lotten vid vårsynen omkring den 15 juni får man en anmodan, då har man 14 dagar på sig att börja odla. Har inget skett efter 14 dagar resulterar det i en varning. Efter ytterligare 14 dagar kommer en uppsägning. Uppsägningstiden är en månad om lotten inte är odlad, eller till den sista augusti om man har skörd att ta tillvara. Detta gör att vi har möjlighet att hyra ut lotten redan på hösten.

 

Alla behövs, vad vill du göra? 

För att få allt att fungera i en ideell förening måste alla hjälpas åt, oftast är det ett fåtal personer som jobbar hårt för alla oss andra. Hör av dig till styrelsen om du vill vara med! Om alla någon gång ställer upp och jobbar i styrelsen eller med andra uppgifter, blir det mycket roligare för alla. Det kan ju vara svårt att hålla ångan uppe år ut och år in, då kan det vara bra att vi avlöser varandra och att alla får ställa upp att jobba för föreningen.

 

Eldning. Brännbart. Skräp.

Eldning får endast ske på  arbetsdagarna Observera att inget får läggas på eldningsplatsen förrän veckan innan. Får du skräp på din lott får du antingen ha kvar det på din lott eller ta hem det. Det enda som får eldas är kvistar, grenar, virke utan färg. Växtavfall är inte skräp, tänk på att det blir fin jord om du komposterar.

Och självklart kastar man inget utanför vårt område i skogen!

 

Byggnadtioner på området

Det finns ett löfte från 1999 om att de byggnader som då fanns på området skulle få vara kvar. Vi slapp rivning trots att de var ”svartbyggen”, men fick inte bygga några nya bodar. Undantag var sådana som följde ritningen för pergola, vilken alla får när de tecknar kontrakt. (D v s en spalje-byggnad direkt i markplan).

Förklaringen till att vi slapp riva var att vi skulle invänta en detaljplanering av området, eftersom Snösätra Norra ansökt om att få bygga så kallade dagstugor i flera år. Denna detaljplanering har ännu efter 12 år inte skett.

De nybyggen som tillkommit efter 1999 måste därför kontrolleras och jämföras med den byggnadsbeskrivning som finns på en pergola.

6 kvadrat 180 högt gäller. Växthus 5 kvadrat 150 högt gäller. Staket är inte tillåtet.

Det finns även en senare ritning på pergola som byggdes mellan 1994 och 1999. Den ser ut som Viviannes på lott 99.

I höstas fick föreningsstyrelsen ett brev från stadsdelsnämnden om att riva alla byggnader på området som inte var byggda enligt reglerna för pergola. Det skulle göras före 1 april. Föreningsstyrelsen har dock efter en dialog med stadsdelen skjutit upp detta för att visa upp beslutet från 1999.

I slutet av april kommer stadsdelsdirektören i Årsta/Enskede/Vantör, Leif Sjöholm, att inspektera området för att yttra sig om våra byggnader. Vi har redan haft ett möte med honom, och han verkar resonabel. Det viktiga för honom är att området ser prydligt och välskött ut. Så det vore bra att alla snyggade till sina lotter om det behövs.

Sen hoppas vi på Leif Sjöholms goda vilja och håller tummarna för att alla ska bli nöjda.