Biodling

Biodlingarna på Snösätra Norra!

För att ha bin på din lott behöver du fylla i det här formuläret och maila till
info@snosatranorra.se eller lämna till någon i styrelsen.

Är du intresserad av att starta en biodling? Här finns mycket information: www.biodlarna.se

Styrelsen behöver säkerställa att du har tillräcklig kunskap och är medveten om vad det innebär att ha en biodling på Snösätra Norra koloniområde. Har du tex gått kurs hos Biodlarföreningen? Om du inte har någon dokumenterad erfarenhet av biodling kommer vi bjuda in dig till ett samtal.

Att ha bin på lotten är en tillgång för hela koloniområdet, men också ett stort ansvar. Bin kan t ex drabbas av sjukdom och smitta andra samhällen, det kan komma in aggressiva bin på området (vi har medlemmar som är allvarligt allergiska) eller så kan det bli för många bisamhällen på vår yta.

Viktigt! Om du får ett godkännande från styrelsen ska du anmäla
din biodling till Länsstyrelsen.

Om du/ni överger lotten + bina så tillfaller bina föreningen efter uppsägningens slut.

Länk till formuläret i PDF