Stadsodlarfestivalen 2014

Stadsodlarfestivalen 2014
6 september, 2014 Snosatra Norra

SnosatraNorra_Stadsodlarfestival_2014-3 SnosatraNorra_Stadsodlarfestival_2014-4 SnosatraNorra_Stadsodlarfestival_2014-6 Snösätra Norra SnosatraNorra_Stadsodlarfestival_2014-1

Lördagen den 6 september 2014 deltog Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening på Stadsodlarfestivalen.


Stadsodlarfestivalen anordnas av Peppar & Pumpa.

Peppar & Pumpa är ett nätverk av kolonister i Storstockholm. Vi arrangerar marknader, workshops, fester mm. Det gör vi för att vi själva och allmänheten gillar våra tillställningar. Men vi har också ett par viktiga budskap.

1) Att  koloniträdgårdar är bra för miljön och hälsan. Vi behöver fler koloniområden, så att fler stockholmare kan odla sin trädgård.  I dag byggs inga nya, i stället naggas befintliga i kanten, trots att befolkningen ökat/ökar rekordsnabbt.

2) Att kolonitäpporna är ett integrationsprojekt som fungerar – i koloniområdena jobbar vi sida vid sida, i jorden och i föreningslivet.

3) Att kolonirörelsen är en genbank för kunskap om ekologisk odling och om hur man tar vara på. Det är kunskap  som blir ovärderlig i framtiden. Vi tar vara på den och sprider den.