Biodling

Biodlingarna på Snösätra Norra!

Flera kolonister har numera biodlingar på sina lotter. Här kommer komma lite mer information om de.
Är du intresserad av att starta en biodling? Här finns mycket information: www.biodlarna.se

Bi