Parksallat

Parksallat

På många lotter har ogräset PARKSALLAT fått fäste.  Det kan vara svårt att få bort. Men se till att det inte sprider sig mer! Det är väldigt aggressivt och sprider sig över stora områden.

Gör såhär:

Har du ett mindre område kan du täcka det med tidningar och svart plast. Det måste bli helt svart. Förankra med stenar. Täck även en bit utanför det ”angripna” området. Nu måste det ligga så här i 2 år för att vara säker på att ogräset dör.

Berget mitt i vårt koloniområde har vi täckt med tidningar, kartonger, svart plast och presenningar för att kväva parksallaten som växer där. Vi började hösten 2008 och fick reparera det nu på arbetsdagen maj 2009, vi får hoppas att det håller. Glädjande nog hittade vi inga snigelägg eller sniglar under plasten som befarats.

Under buskar kan man lägga tidningar med täckbark ovanpå, inte plast eftersom buskarna måste ju få vatten. Men man vill ju täcka jorden för att kväva parksallaten.

På den öppna jorden där du anlägger grönsaksland kan det vara lite knepigt att få bort allt men den jorden bearbetar man ju mycket, och kan ju hela tiden rycka bort blad så de inte får fäste. Innan du sår frön, gå igenom jorden ordentligt och samla alla rötter i en säck och kasta bort.

 

Här är ett annat tips:

Täck parksallaten med tidningar/ kartonger lägg ordentligt omlott så det inte blir glipor, det måste bli helt mörkt. Täck även en bit utanför det angripna området. Vattna ordentligt på tidningarna, lägg nu på jord på tidningarna minst 15 cm. Nu kan du så frön, sätta sätttlök. Välj växter med ett ganska grunt rotsystem. På det här sättet kan du kväva ogräset men samtidigt ändå odla på ytan. Låt ytan vara täckt i  2 år.

berget2.jpg

Inte direkt täckodling, men här täcker vi över en 80 m2 stor yta för att kväva oönskat ogräs som fått fäste.

parksallat1