Respekt på området

Alla har rätt att bemötas

med respekt

Alla har rätt att bemötas med respekt på vår koloni och kunna verka i en trygg miljö där vi behandlar varandra väl.

Under sommaren har vi i styrelsen blivit kontaktade av flera medlemmar som känt sig kränkta och trakasserade av andra medlemmar. Personer ur styrelsen har även själva hört kränkande och diskriminerande uttalanden.

Detta är självfallet helt oacceptabelt och hör inte hemma på vårt koloniområde. Medlemmar ska inte behöva känna oro och ha ångest när de vistas på sin kolonilott. Särbehandling och diskriminering är inte acceptabelt.

På förekommen anledning vill vi därför också rikta uppmärksamheten på hur vi som medlemmar förväntas att uppträda och förhålla oss mot varandra på vårt koloniområde.

Koloniträdgårdsförbundets stadgar säger följande:

”Koloniträdgårdsörbundet är partipolitiskt obundet och har till uppgift
• att tillvarata föreningarnas och deras medlemmars intressen
• att verka för att alla som vill bli kolonister och delta i koloniträdgårdsverksamhet ska ges möjlighet till detta
• att värna om koloniträdgårdsrörelsens allmännyttiga inriktning samt att främja en god mänsklig gemenskap bland kolonister och ett gemensamt ansvarstagande oavsett ålder, kön, kulturell eller etnisk bakgrund.”

Detta är ju självklarheter.
Alla har rätt att bemötas med respekt på vår koloni och kunna verka i en trygg miljö där vi behandlar varandra väl.

/ Styrelsen, 29 juli 2020