Kontakt

Kontakta föreningen:

E-post: info@snosatranorra.se
Facebook: Snösätra-Norra-Fritidsträdgårdsförening
Instagram: @snosatranorra  + #snosatranorra
Föreningens PG-konto: 65 07 16-4

Hyra lott/bli medlem:

Uthyrning & uppsägning: Jenny Persson
hyralott@snosatranorra.se
Läs mer här

Styrelsen 2019

Ordförande
Maria S
Lott: 105+106
ordforande@snosatranorra.se

Sekreterare
Mia B
Lott: 100
sekreterare@snosatranorra.se

Bild kommer

Kassör
Lena B
Lott: 7
ekonomi@snosatranorra.se

Karin Nilsson

Ledamot & Webbansvarig
Karin R
Lott: 91+93
webbansvarig@snosatranorra.se

Ledamot
Vakant
Lott:

Suppleant
Uthyrning & uppsägning
Jenny P
Lott: 94B+96

Bild kommer

Suppleant
Nicole E
Lott: 62 A

Bild kommer

Suppleant
Anneli H
Lott: 118+119

Bild kommer

Suppleant
Lisbeth J
Lott: 15

Övriga poster 2019

Materialförvaltare:
Alan B
Lott: 12B
materialforvaltare@snosatranorra.se

Materialförvaltarassistent:
Hannah W (lott 17)

Toalettansvarig
Hans G
Lott 43
toalett@snosatranorra.se
Kontakta Hans när tunnorna är halvfulla, tack.

Kommunikationsgruppen
& Öppen Trädgård
Även styrelsemedlem i FSSK
Conny M
Lott: 28
conny.morke@telia.com

Festkommittén sammankallande:
Nargiz C
Lott: 6

Festkommittén:
Ferida C (lott 14)
Carl-Oskar A (lott 61)
Vakant

Valberedning sammankallande:
Carina B
Lott: 18
valberedning@snosatranorra.se

Valberedning:
Conny M (lott 28)
Malin J (lott 120)

Revisorer:
Maria T (lott 26)
Ulf W ( lott 74+75)

Revisorsuppleant:
Ingvar E

Miljö- och studiegruppen:
Eva H (lott 36)
Vivianne L (lott 99+98)
Carina B (lott 18)
Maria T (lott 26)