Kontakt

Kontakta föreningen:

E-post: info@snosatranorra.se
Facebook: Snösätra-Norra-Fritidsträdgårdsförening
Instagram: @snosatranorra  + #snosatranorra
Föreningens PG-konto: 65 07 16-4

Hyra lott/bli medlem:

Uthyrning & uppsägning: Jenny Persson
hyralott@snosatranorra.se
Läs mer här

Styrelsen 2020

Ordförande
Maria S
Lott: 105+106
ordforande@snosatranorra.se

Sekreterare
Mia B
Lott: 100
sekreterare@snosatranorra.se

Bild kommer

Kassör
Linus E
Lott: 20
ekonomi@snosatranorra.se

Karin Nilsson

Ledamot & Webbansvarig
Karin R
Lott: 91
webbansvarig@snosatranorra.se

Bild kommer

Ledamot
Nicole E
Lott: 62 A

Suppleant
Uthyrning & uppsägning
Jenny P
Lott: 94B+96

Bild kommer

Suppleant
Lena B
Lott: 7

Suppleant
Klara L
Lott: 111

Bild kommer

Suppleant
Vakant
Lott:

Övriga poster 2020

Materialförvaltare:
Alan B
Lott: 12B
materialforvaltare@snosatranorra.se

Toalettansvarig
Eva H
Lott 36
toalett@snosatranorra.se
Kontakta Eva när tunnorna är halvfulla, tack.

Kommunikationsgruppen
& Öppen Trädgård
Även styrelsemedlem i FSSK
Conny M
Lott: 28
conny.morke@telia.com

Festkommittén sammankallande:
Karol W
Lott: 120

Festkommittén:
Ferida C (lott 14)
Nargiz C (lott 6)
Irene S (lott 2)
Carmen S (lott 8)

Valberedning sammankallande:
Conny M (lott 28)
valberedning@snosatranorra.se

Valberedning:
Malin J (lott 120)
Vakant

Revisorer:
Maria T (lott 26)
Ulf W ( lott 74+75)

Revisorsuppleant:
Zorica M (lott 67+68)

Miljö- och studiegruppen:
Eva H (lott 36)
Vivianne L (lott 99+98)
Carina B (lott 18)
Maria T (lott 26)
Carmen S (lott 8)