Kontakt

Kontakta föreningen:

E-post: info@snosatranorra.se
Facebook: Snösätra-Norra-Fritidsträdgårdsförening
Instagram: @snosatranorra  + #snosatranorra
Föreningens PG-konto: 65 07 16-4

Hyra lott/bli medlem:

Uthyrare: Jenny Persson
hyralott@snosatranorra.se
Läs mer här

Styrelsen 2018

Daniel

Ordförande
Daniel Anundi
Lott: 109
ordforande@snosatranorra.se

Vice ordförande
Jenny Persson
Lott: 94B+96
hyralott@snosatranorra.se

Sekreterare
Mia Berggren
Lott: 100
sekreterare@snosatranorra.se

Karin Nilsson

Ledamot & Webbansvarig
Karin Rosenberg
Lott: 91+93
webbansvarig@snosatranorra.se

Bild kommer

Kassör
Lena Björklund
Lott: 7
ekonomi@snosatranorra.se

Bild kommer

Suppleant
Anna Göransson
Lott: 43

Bild kommer

Suppleant
Andréas Lundholm
Lott: 44

Bild kommer

Suppleant
Vivianne Lagerman
Lott: 98+99

Övriga poster 2018

Materialförvaltare
material@snosatranorra.se

Materialförvaltare assistenter:
Vivian Lagerman (lott 98+99)
Niclas Terceus
Conny Mörke (vattenavstängning)

Toalettansvarig
Hans Göransson (lott 43)
toalett@snosatranorra.se
Kontakta Hans när tunnorna är halvfulla, tack.

Kommunikationsgruppen
& Öppen Trädgård
Även styrelsemedlem i FSSK
Conny Mörke (lott 28)
Tel: 073-5817715
conny.morke@telia.com

Festkommittén sammankallande
Marie Björkander (lott 1)

Festkommittén:
Gladys Navarro (lott 82+83)
Irena Stonciuviene (lott 2+31)
Anne-Lie Sjöberg (lott 118+119)

Valberedning sammankallande
Carina Björndahl (lott 18)
bjorndahl.carina@gmail.com

Valberedning:
Conny Mörke (lott 28)

Revisorer
Maria Tarnowski (lott 26)
Ulf Wallgren ( lott 74+75)

Revisorsuppleant
Carl Brant (41b+48b)

Miljö- och studiegruppen
Eva Haglund (lott 36)
Vivianne Lagerman (lott 99+98)
Carina Björndahl (lott 18)