Kontakt

Kontakta föreningen:

E-post: info@snosatranorra.se
Facebook: Snösätra-Norra-Fritidsträdgårdsförening
Instagram: @snosatranorra  + #snosatranorra
Föreningens PG-konto: 65 07 16-4
Föreningens mobilnummer: 0764-20 37 02
Obs! Föreningen har INTE Swish, betala in via vårt PG-konto.
Medlemmar i styrelsen läser av telefonen då och då så skicka sms om ingen svarar. Telefonen saknar telefonsvarare. Enklast är att nå oss via e-post.

Hyra lott/bli medlem:

Uthyrning & uppsägning: Jenny Persson
hyralott@snosatranorra.se
Läs mer här

Styrelsen 2022

Ordförande
Klara L
Lott: 111
info@snosatranorra.se

Sekreterare
Mia B
Lott: 100
sekreterare@snosatranorra.se

Bild kommer

Kassör
Linus E
Lott: 20
ekonomi@snosatranorra.se

Karin Nilsson

Ledamot & Webbansvarig
Karin R
Lott: 91
webbansvarig@snosatranorra.se

Bild kommer

Ledamot
Lena B
Lott: 7

Bild kommer

Suppleant
Amie A J
Lott: 81

Bild kommer

Suppleant
AnnaKarin L
Lott: 31

Bild kommer

Suppleant
Börje N
Lott: 57

Bild kommer

Suppleant
Emilia S
Lott: 97

Uthyrning & uppsägning
Jenny P
Lott: 94B+96
hyralott@snosatranorra.se

Övriga poster 2022

Materialförvaltare:
Mio L
Lott: 117
materialforvaltare@snosatranorra.se

Toalettansvarig
Eva H
Lott 36
toalett@snosatranorra.se
Kontakta Eva när tunnorna är halvfulla, tack.

Kommunikationsgruppen
& Öppen Trädgård
Även styrelsemedlem i FSSK
Conny M
Lott: 28
conny.morke@telia.com

Festkommittén sammankallande:
Marie B
Lott: 1

Festkommittén:
Ferida C (lott 14)
Irene S (lott 2)
Lisbeth J (lott 15)
Karol V (lott 120)

Valberedning sammankallande:
Conny M (lott 28)
valberedning@snosatranorra.se

Valberedning:
Malin J (lott 120)
Marie B (lott 1)

Revisorer:
Zorica M (lott 67+68)
Ulf W ( lott 74+75)

Revisorsuppleant:
Ingvar E

Miljö- och studiegruppen:
Eva H (lott 36)
Vivianne L (lott 99+98)
Maria T (lott 26)
Carmen S (lott 8)