Kontakt

Kontakta föreningen:

E-post: info@snosatranorra.se

Föreningens mobilnummer: 0764-20 37 02

Medlemmar i styrelsen läser av telefonen då och då, så skicka sms om ingen svarar. Telefonen saknar telefonsvarare. Enklaste sättet att nå oss är via e-post.

Facebook: Snösätra-Norra-Fritidsträdgårdsförening
Instagram: @snosatranorra  + #snosatranorra

Föreningens PG-konto: 65 07 16-4

Obs! Föreningen har INTE Swish, betala in via vårt PG-konto.
Avi med belopp och andra relevanta uppgifter skickas ut efter årsmötet.

Hyra lott/bli medlem:

Uthyrning & uppsägning: Jenny Persson
hyralott@snosatranorra.se
Läs mer här

Styrelsen 2023

Ordförande
Conny M, lott 28

info@snosatranorra.se

Vice ordförande
Malin J, lott 120

Sekreterare
Mia B, lott 100

sekreterare@snosatranorra.se

Kassör
Linus E, lott 20

ekonomi@snosatranorra.se

Ledamot
Lena B, lott 7

Suppleant
Klara L, lott 111

Suppleant
Linn S, lott 97

Suppleant
Börje N, lott 57

Suppleant
Samuel K, lott 11

Övriga poster 2023

Uthyrning & uppsägning
Jenny P, lott 96

hyralott@snosatranorra.se

Webbansvarig
Karin R, lott 91

webbansvarig@snosatranorra.se

Materialförvaltare
Mio L, lott 117

materialforvaltare@snosatranorra.se

Toalettansvarig
Håkan S, lott 34

toalett@snosatranorra.se
Kontakta Håkan när tunnorna är halvfulla, tack.

Festkommittén
Marie B, lott 1 (sammankallande)
Ferida C, lott 14
Irene S, lott 2
Jan-Olov G och Kristina S, lott 42
Lisbeth J, lott 15
Karol V, lott 120

Valberedning
Marie B, lott 1 (sammankallande)
Anneli H, lott 118+119
Jasmine Abdu, lott 89

valberedning@snosatranorra.se

Revisorer
Zorica M, lott 67+68
Ulf W, lott 74+75

Revisorsuppleant
Ingvar E, lott 12B

Miljö- och studiegruppen
Klara L, lott 111
Kelly S, lott 20