Invasiva arter

Se upp för oss!

Invasiva arter och/eller ogräs sprider sig över området och in i naturreservatet.
Vi behöver hjälpas åt för att stoppa dem!

Den här sidan är under utveckling och kommer uppdateras med hjälp av våra kunniga medlemmar i Miljö- och studiegruppen.

Parkslide

Parkslide är en invasiv växt som sprider sig snabbt och ställer till stora problem för odlare och samhälle.  En felaktig hantering eller bekämpning riskerar att leda till ökad spridning.

Rör inte parkslide om du inte absolut måste. Sannolikheten att du sprider den är större än att du lyckas få bort den. Växten triggas igång av åtgärder.

Om parksliden börjar sprida sig snabbt och du måste bekämpa växten – kontakta styrelsen först för de senaste rekommendationerna. Räkna med att det tar flera år att få bort parkslide.

Parkslide får inte läggas i komposten, naturen eller nära vattendrag utan ska läggas i dubbla plastsäckar eller dubbla plastpåsar, som ska förslutas väl. Sopsäckarna ska tas till närmsta återvinningscentral och där lämnas till förbränning. 

Klipp av fröer!

De här växterna är invasiva och vi måste se till att de inte sprids på området och naturreservatet. Släng frön i soporna, ej i kompost eller natur!

Kardvädd: En tvåårig växt som, om du låter den fröa av sig, kommer sprida sig överallt!

Kanadensiskt gullris: Finns på många lotter och sprider sig mycket. Klipp bort blommorna så fort de börjar gråna. Lägg frön och rötter i soporna, inte i komposten, där kan du lägga stjälkarna. 

Blomsterlupin: Klipp av fröställningarna när blomningen är över. Obs! Giftig för människor och djur.

Vinbärsgallkvalster

Många svarta vinbärsbuskar är tyvärr smittade på vårt område. I stället för vanliga bladknoppar bildas ärtliknande kulor som innehåller 1000-tals kvalster.

Dessa smittar via vinden andra friska buskar med en virussjukdom som så småningom gör busken steril. Under våren 2022 kommer
Miljö- och studiegruppen fortsätta sin inventering av sjuka buskar och märka upp dem som behöver tas bort.