Ogräs

”Ogräs är växter som växer där man inte själv vill”

Ogräs kan för många odlare vara ett stort och arbetskrävande problem. Här följer information och tips om ogräs. Titta på bilderna av ogräs och lär dig hur de ser ut och vad de heter… Engelsmännen säger: ”One year of seed, seven years of weed”. Tänk på det!

 • Ogräs delas in i fröogräs och i rotogräs.
 • Ogräs kallas ibland för ”visarväxter” de kan nämligen tala om för oss hur jorden är. På en jord med t ex lågt ph trivs gullkrage och smörblomma.
 • Fröogräs är de ett-och tvååriga ogräsen som sprids och överlever med sina frön. När du rensat bort ett fröogräs är du av med det.
 • Rotogräsen däremot är fleråriga ogräs som övervintrar med vilande jordstammar och rötter och sprider sig med dessa och med frön.
 • Fröogräs är ganska lätta att bli av med. Luckra jorden regelbundet med en klohacka så river du upp små ogräsplantor som dör.
 • Rotogräsen är en tuffare match, men det gäller att vara envis, det lönar sig. Det gäller att svälta ut växten genom att den aldrig får en chans att lagra energi i sina rötter. Genom att hela tiden hacka bort de gröna växtdelarna och envist dra upp rötterna kan man utrota de envisaste ogräs.

För att slippa känna sig jagad av ogräsen gäller det att alltid ligga steget före och istället var den som jagar.

 • Det sista man gör på hösten är att rensa bort ogräset, ryck bort små ogrästuvor de kan blomma året runt och producerar mängder med frön. Gräv upp kvickrot, revsmörblomma och andra fleråringar med rötterna. Du har nu en bra start för våren!
 • Våren startas på samma sätt, bort med ogräset!
 • Tänk på att ogräset konkurrerar med de odlade växterna om näring, ljus och plats.
 • Potatis är bra att odla som första gröda när man anlägger ett nytt grönsaksland, eftersom potatisen ska kupas då och då stör man ogräset.
 • En grundregel är att aldrig låta ogräset gå i frö!

maskrosor.jpg

Maskrosor glada solar på våren, men ett besvärligt ogräs i gräsmattor och rabatter. Djupa pålrötter. Anses vara som svagast när första blomman slår ut, gräv upp med ca 8 cm rot då kan du bli av med den. Plocka av blommorna så slipper vi mer spridning.

gullris

Gullris, meterhög blomma som inte klassas som ogräs, men den bör hållas efter, klipp av blommorna när de börjar vissna för att slippa att den sprider sig för mycket.

parksallat1

Parksallat, ett ogräs som måste hållas efter. Sprider sig med rötterna. Täck över med tidningar, svart plast o dyl för att kväva växten, plasten måste ligga på i två år för att den skall dö. Den är lika besvärlig som kirskål.

parksallat2

Parksallat som blommar, meterhög växt. Parksallaten får absolut inte komma i frö!

Tistel

Tistel som har fått stå i fred alldeles för länge. Snart släpper den sina frön. Tisteln har lila blommor och otroligt djupa rötter.

brnnssla_vr.jpg

Brännässlor