Polisanmälan (lathund)

Polisanmälan (lathund)

Så här polisanmäler du inbrott/inbrottsförsök via polisens e-tjänst

Om det sker inbrott eller skadegörelse på din lott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Meddela också styrelsen vad som hänt.

1. Gå till polisens e-tjänst för anmälan av inbrott:

https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/anmal-stold-inbrott-och-inbrottsforsok/

Obs!
Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer/samordningsnummer. Ring i så fall 114 14 för att göra anmälan istället.

I e-tjänsten fyller du i uppgifterna i olika steg.

2. Information
Till att börja med ska du uppge information om dig själv:
personnummer
namn
kontaktuppgifter

3. Målsägande (du)
Sedan fyller du i uppgifter om målsägande, alltså den som har utsatts för brottet.

Om brottet har skett inne på en lott är det arrendatorn av lotten, alltså odlaren, som är målsägande. Du ska bara anmäla brott som har skett på din egen lott. Om brottet har skett på någon annans lott eller på föreningens allmänna ytor ber vi dig att omgående kontakta styrelsen.

4. Beskriv brottet
I anmälan ska du så detaljerat du kan redogöra för vilket brott det rör sig om och vad du vet om omständigheterna. Uppge bara det du vet, inte det du misstänker eller har hört någon spekulera kring.

5. Skicka in + ärendenummer
När du skickar in anmälan får du ett ärendenummer. Spara det, så att du kan uppge det om du i framtiden behöver kontakta polisen angående din anmälan.

Kontakta styrelsen
Kontakta styrelsen om vad som hänt och att du gjort polisanmälan. Det räcker med e-post till: info@snosatranorra.se.

Tack!