Polisanmälan (lathund)

Kontakt med polisen

Olika sätt att kontakta polisen på.

112
Vid pågående brott och hotfulla situationer: Ring alltid 112.

114 14
För alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser: Ring 114 14.

Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året. De som svarar pratar svenska och engelska.

Tipsa polisen
Har du sett eller hört något som skulle kunna hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda brott? Tips från medborgare är ofta helt avgörande för att polisen ska kunna kartlägga brottslighet eller se delar och helheter i ett brottsmönster.

Tipsa polisen kan man antingen göra via telefon eller via ett webbformulär.

Via telefon
Ring 114 14. Då kommer du till ett talsvar. Säg ”tips” för att komma vidare.

Via webben
I formuläret ombeds du beskriva vad som har hänt, var, när et cetera. Du ges även möjlighet att bifoga bilder av det inträffade. Att lämna kontaktuppgifter är frivilligt när man tipsar polisen, till skillnad från när man gör en polisanmälan.

Polisanmälan (lathund)

Så här polisanmäler du inbrott/inbrottsförsök via polisens e-tjänst

Om det sker inbrott eller skadegörelse på din lott är det viktigt att du gör en polisanmälan. Meddela också styrelsen vad som hänt.

1. Gå till polisens e-tjänst för anmälan av inbrott:

https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/anmal-stold-inbrott-och-inbrottsforsok/

Obs!
Använd inte e-tjänsten om du har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer/samordningsnummer. Ring i så fall 114 14 för att göra anmälan istället.

I e-tjänsten fyller du i uppgifterna i olika steg.

2. Information
Till att börja med ska du uppge information om dig själv:
personnummer
namn
kontaktuppgifter

3. Målsägande (du)
Sedan fyller du i uppgifter om målsägande, alltså den som har utsatts för brottet.

Om brottet har skett inne på en lott är det arrendatorn av lotten, alltså odlaren, som är målsägande. Du ska bara anmäla brott som har skett på din egen lott. Om brottet har skett på någon annans lott eller på föreningens allmänna ytor ber vi dig att omgående kontakta styrelsen.

4. Beskriv brottet
I anmälan ska du så detaljerat du kan redogöra för vilket brott det rör sig om och vad du vet om omständigheterna. Uppge bara det du vet, inte det du misstänker eller har hört någon spekulera kring.

5. Skicka in + ärendenummer
När du skickar in anmälan får du ett ärendenummer. Spara det, så att du kan uppge det om du i framtiden behöver kontakta polisen angående din anmälan.

Kontakta styrelsen
Kontakta styrelsen om vad som hänt och att du gjort polisanmälan. Det räcker med e-post till: info@snosatranorra.se.

Tack!