Årsmöte och motioner

Årsmöte och motioner

I slutet av mars varje år håller vi årsmöte.
Cirka 2 veckor innan mötet kommer Årsmöteshandlingarna via post till dig.
Innan dess är det dags att skicka in motioner till föreningen.

Tidsplan:

 • Slutet av januari:
  Kallelse till Årsmöte.
  Dagordning skickas ut i vårt nyhetsbrev.
 • Mitten av februari:
  Motioner ska ha kommit in till föreningen.
 • Mitten av mars:
  Årsmöteshandlingar skickas ut per post till alla medlemmar.
 • Slutet av mars:
  Årsmöte! Numera både digitalt och fysiskt.

Skriva en motion

Hur vill du att vår förening ska drivas?

Skriv en motion till Årsmötet!
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fredag 18 februari 2022 och skickas till info@snosatranorra.se. Kom gärna in med din motion så snart som möjligt så vi får en chans att ta med dem i postutskicket med Årsmöteshandlingarna.

Det här ska en motion innehålla:

Rubrik
Skriv en tydlig och sammanfattande rubrik som säger vad motionen handlar om.

Bakgrund
Beskriv anledningen till varför motionen behöver ställas. Ange relevanta bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.

Motivering
Beskriv problemet. Varför finns det ett behov för föreningen att bifalla (rösta ja) motionen? Diskutera även vilka eventuella hinder som kan komma att uppstå.

Bedömning
Föreslå en lösning på frågan och diskutera hur lösningen svarar mot behovet. Lämna förslag på eventuella riktlinjer för genomförandet samt om möjligt förslag på alternativa genomföranden.

Förslag till beslut, yrkande
Beskriv ditt förslag till beslut, yrkande. Enligt din rekommendation vad exakt skall beslutas? Skriv ”att”-satsen så tydlig att den skulle kunna tas med i ett beslutsprotokoll. Den ska vara så klart formulerad att den inte kan misstolkas.

Undertecknande
Underteckna motionen med ditt namn och ditt område / lottnr

Skicka motionen
info@snosatranorra.se