Miljödiplomering

Miljödiplomering – Var snäll mot jorden, maskarna och växterna!

Snösätra Norra fattade beslut på årsmötet 2008 att föreningen skall bli miljödiplomerad enligt Koloniträdgårdsförbundets program.

Det här gäller för alla som odlar på Snösätra Norra:

 

• Kompostera! Kasta inga växtrester i skogen – gör jord istället.

• Använd inget gift vare sig till att döda skadedjur eller ogräs med.

• Vattna sparsamt!

• Om du grillar, använd miljöanpassade tändmedel och grillkol. 

• Eldning får endast ske på föreningens arbetsdagar vår och höst.

• När du gödslar, använd kogödsel, hästgödsel, hönsgödsel, urin, nässelvatten m.m. Använd inte konstgödsel som t ex ”Blå korn”.

Miljö-ordlista

Miljödiplomering
Alla sköter sin lott på ett miljövänligt sätt utan gifter så att vårt odlingsområde får ett miljödiplom. Se broschyren ”Lätt om odling” nr 45

Biologisk mångfald
Man odlar blommor, buskar, grönsaker så att fjärilar och och insekter trivs.

Växtföljd, växelbruk
Man byter odlingsplats för grönsakerna år från år i viss ordning för att behålla en frisk jord.

Kompost, kompostera
Man tar tillvara växtrester så att det blir till ny jord. Se broschyren ”Lätt om odling” nr 13

Stallgödsel
Bajs från ko, häst, höns och får

Konstgödsel, handelsgödsel
Gödsel som inte tillför jorden några mullämnen och då dör maskar och mikroliv så småningom. Jorden blir fattigare och ger sämre skörd. Näringsämnen försvinner lätt ur jorden och hamnar i sjöar och vattendrag.

Gröngödsling
Man odlar växter som förbättrar jorden (gröngödslingsväxter) efter skörd eller på mark som inte brukas. Exempel på gröngödslingsväxter: honungsört, blodklöver, gul lupin, ärtväxter.

Ekologisk
Miljövänlig