Miljö & Studier

Miljö- och studiegruppen

I vår förening har vi en engagerad Miljö- och studiegrupp som bl a håller kurser för våra medlemmar.
Det går också att fråga  de erfarna odlarna i gruppen om tips och råd.

Brons i vår Miljödiplomering!

Grattis till oss! Våren 2020 blev vi uppgraderade till brons i vår Miljödiplomering.
Läs mer om vårt miljöarbete här.

SoS Föreläsningar

Vår förening är medlem i SoS (Söder om Söder) som är ett nätverk bestående av 14 odlingslottsföreningar i södra Stockholm. Syftet är att stötta varandra med gemensamma studier, föreläsningar, miljötänkande, studieresor samt utbyte av förenings- och styrelsekunskap.
Läs mer på deras hemsida: Föreläsningar och aktiviteter.

Kunskapsförmedling

Vår Miljö- och studiegrupp har här sammanfattat intressanta (och viktiga!) föreläsningar de besökt. Läs gärna genom:

Vatten – en dyr bristvara
Plast – ett nödvändigt ont