Inbjudan: Årsmötet 2015

Inbjudan: Årsmötet 2015
2 mars, 2015 Snosatra Norra

Snosatra-Koloni_arsmote_26mars_2015

Du är viktig! Glöm inte att boka in datumet för årsmötet redan nu.


Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening kallar alla sina medlemmar till ÅRSMÖTE torsdag 26/3 kl 18.00 i Högdalskyrkans samlingslokal vid bussarna och T-bana Högdalen.Vi bjuder på macka och dricka, kaffe och kaka. Biobiljetter utlottas!


 

Motioner

Motioner* ska vara styrelsen tillhanda senast den 3 mars och skickas till föreningens ordförande.
Vivianne Lagerman, vivi.lagerman@gmail.com
*Motioner (= förslag), är din bästa möjlighet att påverka vad styrelsen och föreningen ska arbeta med nästa år. Tycker du det är svårt att skriva en motion – ring någon i styrelsen så hjälper vi dig.


Styrelsen

Vill du vara med i styrelsen som ledamot eller suppleant så kontakta valberedningen:

Birgitta Westberg
Tel: 18 18 35 / 070-459 09 42

Evelyn Sundkvist
Tel: 97 49 42 / 070-753 66 09

Annelie Hallberg
Tel: 0704 92 88 81

I år väljs Bland annat ny ordförande + en styrelseledamot och suppleanter. Vi är också i behov av en ny materialförvaltare.